teelaarde

Een goede bodem is de belangrijkste basis voor iedere tuin

De tuin is een plek vol van leven – tenminste, dat is toch de bedoeling. Voor het leven in de tuin zijn goede, gezonde omstandigheden belangrijk: voldoende licht en schaduw, voldoende water en tegelijk een goede afvoer van overtollig regenwater, en niet te missen: een goede bodem die de groei van je planten ondersteunt. Voor het aanleggen of verhogen van die bodem ga je mogelijks teelaarde kopen en dan is het goed je vooraf te laten informeren over wat goede teelaarde is en waar je gaat op moeten letten.

Voor elke bodem teelaarde

Een tuin zonder teelaarde – wel, dat bestaat, maar dat gaat dan toch wel een uitzonderlijke tuin zijn. Of een tegeltuin, dat kan natuurlijk ook, maar dat willen we nu net niet, of wel? Een goede, levende tuin heeft een bodem die vocht doorlaat en volop planten die voor schaduw zorgen. Zo’n tuin is voorbereid op echte Belgische regen maar evenzeer op de warme en zonnige dagen die er toch ook zijn. Om dat leven een handje te helpen heeft de bodem teelaarde nodig.

Teelaarde is, om daarover meteen duidelijk te zijn, geen bemeste aarde. Teelaarde is geen potgrond. Wil je je planten echt rapper doen groeien, dan kun je ook potgrond gebruiken, maar de basis van de tuin is toch wel teelaarde. Teelaarde is een relatief zure grond, net de „gewone” plantjes in de tuin groeien daar goed op. Echte zuurminners zijn er ook, bekend is de hortensia, die ander kleuren laat zien naar gelang de zuurtegraad, en verder is de rododendron een typische plant voor zure aarde. Maar als gezegd, teelaarde is voor heel de tuin de basis, het begin.

Teelaarde wordt veel gebruikt om de grond in de tuin wat op te hogen. Voor de afvoer van regenwater kunnen zo’n hoogteverschillen heel praktisch zijn. Bloemen kunnen op een verhoogd bloembed groeien en dan alle aandacht naar zich toe trekken. Maar teelaarde leg je ook onder je gazon. Je gaat er bijgevolg veel van nodig hebben – je doet dus best een goede koop!

Teelaarde selecteren

Voor elke bodem teelaarde; wel raden we je aan om de teelaarde bij een professionele partij in te kopen, om zeker te zijn van de kwaliteit. Teelaarde kopen is voor de tuinbezitter geen dagelijkse kost, maar voor boeren is dat al anders, die zijn gewoon om grotere velden van teelaarde te voorzien indien de bodem er is verschraald. Er zijn in België gespecialiseerde aanbieders die hun doelpubliek kennen en letten op de hoge kwaliteit.

Wanneer je kijkt naar deze kwalitatieve teelaarde, dan kun je ook lezen dat er door professionele verdelers op is gelet dat de teelaarde uit de eigen streek komt. Voor het milieu is dat om verschillende redenen wel het beste, niet alleen voorkom je zo vervuilend transport over lange afstanden, de natuurlijke elementen in de aarde – plantresten, organische deeltjes – gaan lokaal zijn en dus goed passen in jouw tuin. Een Belgische tuin moet als je het zo bekijkt Belgische grond hebben.

Behalve teelaarde zul je allicht ook bodemverbeteraars gaan willen aanschaffen. Het kan dan goed zijn om deze verbeteraars ook weer bij dezelfde verdeler te kopen, de teelaarde en de verbeteraar gaan dan zeker goed op elkaar aansluiten. De bodemverbeteraar moet zorgen voor een betere plantengroei, of net al te weelderige groei van bijvoorbeeld onkruid tegengaan. Afhankelijk van hetgeen je wilt bereiken, zul je je daar nog apart over moeten informeren. Best kies je voor een bodemverbeteraar die echt natuurlijk is.

Teelaarde, een goede bodem

Teelaarde is geen verbeteraar, geen potgrond, geen mest – het is de basis, letterlijk de bodem van je tuin. Van zodra de teelaarde ligt kun je de tuin verder doen opbloeien. In je tuinontwerp heb je veel vrijheid, zolang de basis maar goed is. Het omgekeerde is ook waar: als de basis slecht is, als je teelaarde pakt van slechte kwaliteit, zal het moeilijk zijn om je tuin nog bij te sturen. Net de basis geeft je de vrijheid die je wilt.

Is de bodem van teelaarde voorzien, dan ga je nog wel moeten letten op de andere elementen. We spreken wel van een drie-eenheid: bodem, water, lucht. En alles hangt samen, natuurlijk. De bodem speelt weer een rol in de waterhuishouding en wat op de bodem groeit, gaat de lucht in je tuin mee zuiver houden. De tuin is een lokaal ecosysteem waar je veel invloed op kunt uitoefenen. Dat is wat het werken in de tuin zo interessant maakt.

Teelaarde tips

Onze belangrijkste tip: koop teelaarde bij een professionele verdeler. Goede teelaarde is teelaarde die past bij de bodem van je tuin, dus liefst teelaarde uit eigen land; de verdeler moet de kwaliteit hebben gecontroleerd, jij op jouw beurt moet daarop kunnen vertrouwen. Want de basis, die moet goed zijn!