thuiswerken

Het voordeel van thuiswerken door Corona is meteen de valkuil

Misschien komt het door de Corona crisis, of misschien zag je baas al eerder de voordelen ervan in, maar vast staat dat thuiswerken op het moment meer wordt gedaan dan ooit. Vanzelfsprekend zorg je dat je alles bij de hand hebt om je werk te kunnen doen, zoals een laptop, mappen en HP printer met een volle HP 364 cartridge. Daarnaast moet je zorgen voor een fijne werkplek, die zo is ingericht dat je goed vanuit huis je werk kunt doen.

Moeilijk om te concentreren

Thuiswerken lijkt ideaal voor de meeste mensen, tot ze het moeten gaan doen. Minder dan een op de vijf thuiswerkers zegt zich thuis goed te kunnen concentreren, terwijl de overgrote meerderheid daar dus problemen mee heeft. Vooral als bijvoorbeeld de kinderen thuis zijn is het erg moeilijk om de focus op het werk te houden en worden we snel afgeleid. Hier tegenover staat dat meer dan 85% van de thuiswerkers aangeeft thuiswerken wel prettig te vinden, en dus een veel kleiner deel vindt dit niet.

Geen reistijd van en naar werk

Als grootste voordeel van thuiswerken wordt de tijdswinst genoemd, door het wegvallen van de reistijd van en naar werk. Op nummer twee en drie van het lijstje ‘grootste voordelen van thuiswerken’ staan verrassend genoeg het beter kunnen concentreren en het niet afgeleid worden door collega’s, wat uiteindelijk ook neerkomt op een betere concentratie. Het is daarom erg vreemd om in een ander onderzoek te zien dat de verleidingen van het thuiswerken soms te groot zijn en dat de concentratie juist een probleem is. De conclusie die je hieruit kunt trekken, is dat we dan misschien wel minder geconcentreerd zijn als we vanuit huis werken en eerder zijn afgeleid, maar dat dit niet als vervelend wordt ervaren. Er zijn zelfs studies die zeggen dat deze geregelde afleiding goed voor de productiviteit is.

Productiever

Uit onderzoek is sowieso gebleken dat mensen vanuit huis veel productiever zijn, dan wanneer ze vanuit de zaak of kantoor werken. Over collega’s denken we dat dan weer een stuk minder, slechts 54% denkt dat zijn of haar collega’s ook productiever zijn vanuit huis. Terwijl 82% van de ondervraagden zegt evenveel, of minder, pauzes te nemen dan wanneer ze niet vanuit huis werken.

Vooral bepaalde taken kunnen goed vanuit huis gedaan worden

De hoge mate van productiviteit die mensen bij thuiswerken ondervinden, kan komen doordat we vanuit huis andere taken op ons nemen en daarbij vaak niet afhankelijk zijn collega’s. Het is namelijk niet zo handig om vanuit huis een werkoverleg te houden, of veel taken te moeten afstemmen op collega’s. Vaak zijn dit ook de taken waarbij veel tijd ‘verloren’ gaat omdat gesprekken een andere wending kunnen nemen en niet meer over het werk an sich hoeft te gaan.

Tegenstelling in denken

Wat veel mensen als grootste voordeel zien van thuiswerken: ‘tussendoor andere dingen kunnen doen’ wordt door degene die niet graag thuis werken juist als het grootste nadeel gezien. Uiteraard heb je bij thuiswerken een groter risico om afgeleid te worden. De grootste afleiders blijken het huishouden en de boodschappen te zijn. Andere zaken die ons van ons thuiswerk houden zijn bijvoorbeeld kinderen, huisdieren en televisie.

Een van de opvallendste zaken is toch wel dat we over het algemeen deze afleiders voor onszelf als gunstig zien, omdat we er productiever van worden als we wel aan het werk zijn, maar dit bij collega’s anders zien. Als we die moeten beoordelen op hun thuiswerk, denken de meesten dat hun collega’s niet bestand zijn tegen zulke afleidingen en dat ze collega’s die vanuit huis werken moeilijk bereikbaar vinden en dat ze vaak met andere dingen bezig zijn. Nu we allemaal vanuit huis moeten werken, kan deze gedachte wel eens gaan veranderen omdat we er meer gewend aan raken.